Selecteer een pagina

EXTENDED BANKING

MEER GRIP OP UW BETALINGSTRANSACTIES
Wilt u tijd en geld besparen door een snellere verwerking van klant- en leveranciersbetalingen en geautomatiseerd uw digitale bankafschriften verwerken? Zoekt u een oplossing om het aantal niet-gehonoreerde betaaltransacties te reduceren en wilt u het één voor één verwerken van storneringen tot het verleden behoort? Met Extended Banking van GreatCircle kunt u het betalingsverkeer in Microsoft Dynamics 365 verder stroomlijnen. Transacties worden zonder handmatige tussenkomst ingelezen én verwerkt. Efficiënt en nauwkeurig, met verhoogde productiviteit en forse tijdsbesparing in de financiële administratie als resultaat.
Het compleet verwerken van banktransacties, inclusief het afletteren van betalingen met openstaande posten binnen Microsoft Dynamics 365, is een tijdrovend proces. Zeker als u veel betalingen te verwerken heeft of te maken heeft met piekbelasting. Extended Banking maakt het mogelijk om bankbestanden in veelvoorkomende formaten zoals MT940 en CAMT.053 volledig geautomatiseerd in te lezen in Dynamics 365 en voor meer dan 95% automatisch te matchen. De oplossing biedt veel toegevoegde waarde voor onder andere retailers, handelsbedrijven, ziekenhuizen, financiële dienstverleners, productiebedrijven en andere organisaties die grote hoeveelheden transacties verwerken.

ZELFLEREND EN DUS STEEDS NAUWKEURIGER

Extended Banking zorgt dat betalingstransacties voor in- en verkoopfacturen, overschrijvingen en incasso’s snel en soepel verwerkt worden. Op basis van het IBAN-, klant-, leveranciers-, debiteuren-, crediteuren of factuurnummer of betalingskenmerk worden transacties in het elektronische bankafschrift automatisch gematcht aan de juiste in- of verkoopfactuur. Vervolgens worden ontvangsten toegewezen en openstaande posten afgeletterd. Gebruik van flexibele betalingskenmerken zorgt voor snellere vereffening van openstaande posten. Het proces werkt zelflerend: het bedrijfssysteem wordt verrijkt met nieuw binnengekomen informatie over relaties.

SNELLE VERWERKING BANKTRANSACTIES

De verhoogde matchingsgraad zorgt dat er steeds minder uitval door niet-verwerkte of geweigerde transacties is. De via de bank ontvangen terugkoppeling van betaaltransacties en betaalinformatie wordt geanalyseerd en vastgelegd waardoor de ‘uitval’ snel handmatig verwerkt kan worden. Bij incasso’s levert automatische verwerking van storneringen extra tijdwinst op en blijven de gestorneerde bedragen inzichtelijk. Verder wordt ook de verwerking van specificaties die klanten als bijlage meesturen ondersteund. Bijvoorbeeld als referentie van een betaling van meerdere facturen of betalingen voor meerdere debiteuren door de hoofdvestiging.

WEBINAR GREATCIRCLE EXTENDED BANKING

WAT IS EXTENDED BANKING?

Een oplossing geïntegreerd met Microsoft Dynamics 365 / AX voor een snelle, geautomatiseerde verwerking van banktransacties en omkeringen.

DOWNLOAD DE PRODUCT BROCHURE